CP12XP

1.5Ah 12V锂离子电池

CP12XP Battery
 

高性能电池

双倍的运行时间
提高您的工作效率

 

较宽的温度工作范围
-18°C~ 50°C(-0.4°F至122°F)

 

电流和热过载保护
防止过热和过载

 

单个电池监控
在充电和放电期间提供保护

 

零件号
8940172263
电压
V
12
电流时间
Ah
1.5
充电时间
mm
30
说明(尺寸)
2.0 x 1.81 x 3.42
51 x 46 x 87
mm
权重
lbs
0.41
0.19
kg

Chargers are available here.